Staršovstvo

Staršovstvo

Staršovstvo je skupina lidí z řad členů sboru, kterou na šestileté období volí výroční sborové shromáždění. Staršovstvo spravuje sbor a rozhoduje o sborových záležitostech během roku. Farář nebo administrátor a kurátor jsou zároveň statutárními zástupci sboru.

Na výročním shromáždění 20. června 2021 bylo zvoleno na další šestileté období současné staršovstvo sboru, které složilo slib 21. listopadu 2021, za přítomnosti sestry farářky Anny Lavické  ze seniorátního výboru. Kurátorem sboru byl opět zvolen Petr Beneš, místokurátorem Petr Mikulecký. Od 1. června 2022 zahájil ve sboru svoji práci nově zvolený kazatel bratr farář Daniel Matouš. Zvolen byl na období pěti let do 31.5.2027.

Staršovstvo se schází na svých pravidelných schůzích jedenkrát v měsíci (s výjimkou letních prázdnin) a podle potřeby i k mimořádným schůzkám po nedělních bohoslužbách.

Členové staršovstva

Petr Beneš (kurátor)

Michael Čapek

Věra Kočová

Libor Kuchta

Martina Lenochová 

Daniel Matouš (farář)

Zdeňka Mikulecká

Petr Mikulecký (místokurátor)

Libuše Švecová – pokladní

Ladislav Vašina

Zdeněk Vašina

Náhradník Zdeněk Hlávka