Pěvecký sbor ve Sloupnici

Jsme smíšeným pěveckým sborem, který tvoří převážně místní evangelíci. Sbor čítal v době založení přibližně 18 členů včetně několika dětí. Poprvé se sešel ke své zkoušce 25. 9. 2016. Od roku 2019 se díky kovidovým opatřením sbor nescházel. Svoji činnost obnovil až koncem srpna 2022. Současný počet členů (členek) sboru je 11. Sbor vystupuje příležitostně při slavnostních bohoslužbách v našem kostele.

Naší sbormistryní je varhanice Iveta Benešová.