Kdo jsme?

NEPŘEHLÉDNĚTE! :

RESPEKTUJEME DOPORUČENÍ SYNODNÍ RADY ČCE A AŽ DO ODVOLÁNÍ RUŠÍME KONÁNÍ VŠECH SBOROVÝCH SHROMÁŽDĚNÍ A BOHOSLUŽEB.

———————————————————–

Farní sbor Českobratrské církve
evangelické ve Sloupnici

Dolní Sloupnice 80, Sloupnice 565 53

Farní sbor ve Sloupnici náleží k Českobratrské církvi evangelické. Název naší církve vyjadřuje, že se snažíme žít svůj život podle evangelia Kristova. Základním článkem, který nás spojuje s ostatními církvemi, je tzv. Apoštolské vyznání víry. Historicky navazujeme na českou reformaci. Jsme otevřeným společenstvím věřících lidí.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Sloupnici leží na území okresů Svitavy a Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji. Patří k nejstarším evangelickým sborům Chrudimského seniorátu.

V současnosti má sbor 239 evidovaných členů. (říjen 2019)

Administrátor Libor Chaloupka (od října 2019)

Kurátor Petr Beneš (od roku 2009)

Kazatelské stanice: žádné

Obce v obvodu sboru: Sloupnice, Končiny, Borová, České Heřmanice, Netřeby, Chotěšiny, Vlčkov, Řetová

Sborový program

Setkání:

nedělní bohoslužby      –  každou neděli od 8:30 hod (od října do dubna ve  
                                        sborové místnosti na faře, jinak v kostele)


nedělní škola pro děti –  každou neděli od 8:30 hod na faře

schůze staršovstva      –  zpravidla druhé pondělí v měsíci od 18:00 hod na faře

biblické hodiny              –  pondělí 1x za 14 dní od 17:00 hod na faře

výuka náboženství       –  pondělí 1x za 14 dní od 16:15 hod na fařeschůzky mládeže          – nepravidelně, dle domluvy s okolními sbory

sborový zpěv                – neděle 17:30 hod na faře (září až duben)

Další nepravidelná setkání:

Posezení při kávě a čaji – po nedělních bohoslužbách (poslední neděle v měsíci)

Okrsková presbyterní schůze

Sborové odpoledne s hostem

Výlet nedělní školy

Sborový oběd

Sborové brigády

Pěvecký sbor ve Sloupnici

Jsme smíšeným pěveckým sborem, který tvoří převážně místní evangelíci. Sbor čítá přibližně 18 členů včetně několika dětí. Poprvé se sešel ke své zkoušce 25. 9. 2016. Sbor vystupuje při slavnostních bohoslužbách na Díkčinění, při dětské vánoční besídce, na Boží hod ,Velikonoční neděli a Svatodušní svátky.

Naší sbormistryní je varhanice Iveta Benešová.

Staršovstvo

Staršovstvo

Staršovstvo je skupina lidí z řad členů sboru, kterou na šestileté období volí výroční sborové shromáždění. Staršovstvo spravuje sbor a rozhoduje o sborových záležitostech během roku. Farář nebo administrátor a kurátor jsou zároveň statutárními zástupci sboru.

Na výročním shromáždění 29. března 2015 bylo zvoleno na další šestileté období současné staršovstvo sboru, které složilo slib 13. září 2015, za přítomnosti bratra Jana Plecháčka  ze seniorátního výboru. Kurátorem sboru byl zvolen Petr Beneš, místokurátorem Petr Mikulecký a předsedou staršovstva Petr Peňáz.

Staršovstvo se schází na svých pravidelných schůzích zpravidla druhé pondělí v měsíci
(s výjimkou letních prázdnin) a podle potřeby i k mimořádným schůzkám po nedělních bohoslužbách.

Členové staršovstva

Petr Beneš – kurátor

Libor Chaloupka – administrátor sboru, farář v Bučině

Věra Kočová

Libor Kuchta – náhradník (od června 2016 řádný člen)

Věra Mikulecká

Zdeňka Mikulecká

Miroslav Mikulecký – náhradník

Petr Mikulecký – místokurátor

Libuše Švecová – pokladní

Ladislav Vašina

Zdeněk Vašina

Zdeňka Vašinová